HHC produkty v PRODEJI do vyprodání zásob. HHC cartridge od pondělí 19.2. budou opět v prodeji. Děkujeme za pochopení

HHC regulovat nebo zakázat: Jaký je správný přístup?

 

V dnešním světě se stále více lidí obrací k alternativním způsobům léčby a relaxace, které nabízí produkty s obsahem CBD a HHC. Tyto látky, známé jako kanabinoidy, jsou přirozenou součástí konopné rostliny a mají širokou škálu potenciálních zdravotních výhod. Na trhu je již mnoho produktů s obsahem CBD, ale co se týče HHC, nastal čas se zamyslet nad otázkou: jaký postoj bychom k nim měli zaujmout – regulovat je nebo zakázat?

My v CBDADDY zastáváme střední cestu – jsme pro regulaci prodeje produktů s HHC od 18 let, zákaz automatů a důraz na kontrolu věku při nákupu. Proč? Nechceme, aby mladiství experimentovali s těmito látkami bez dostatečného povědomí o jejich účincích a potenciálním riziku. Zároveň si uvědomujeme, že zákaz HHC by mohl vést k tomu, že se produkty dostanou na černý trh.

Při pohledu do historie vidíme, jak neúspěšný byl například zákaz alkoholu v USA ve 20. letech minulého století. Lidé si stále chtěli užít svůj oblíbený nápoj a tak začali pátrat po jiných způsobech, jak se k alkoholu dostat. Vznikl obrovský černý trh, který přinesl spoustu problémů – organizovaný zločin kvetl a nelegální lihovary produkovaly špatnou kvalitu alkoholu s vážnými vedlejšími účinky.

Podobně by se to mohlo stát i v případě HHC – pokud by došlo k zákazu těchto produktů, lidé by je začali hledat jinde a pravděpodobně skončí v náruči černého trhu. Tím se dostanou do kontaktu s nelegálními distributory, kteří nezajistí kvalitu a bezpečnost svých. To by mohlo vést k vážným zdravotním komplikacím.

Regulace prodeje HHC od 18 let a kontrola věku při nákupu zaručuje, že se produkty s obsahem těchto látek dostanou pouze do rukou dospělých, kteří mají právo rozhodnout o svém zdraví a volbě léčby. Zákaz prodeje HHC v automatech pak eliminuje možnost snadného přístupu mladistvým.

Myslíme si, že je důležité najít správnou míru mezi ochranou mladých lidí a poskytnutím dospělým možnosti volby. Jedině tak můžeme zajistit, že produkty s HHC budou dostupné těm, kdo je potřebují, aniž by byla ohrožena veřejná bezpečnost nebo zdraví.

V konečném důsledku je naší prioritou zajistit, aby byly produkty s obsahem CBD a HHC bezpečné a dostupné pro ty, kdo hledají alternativní cestu ke zlepšení svého zdravotního stavu či uvolnění od stresu. Regulace – nikoli zákaz – je podle našeho názoru nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout.

Používáme ověření věku Adulto